Monday, December 30, 2013

Indahnya Tanggung Jawab

Setiap diri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. (HR.Al-Bukhari).

Setiap manusia dilahirkan dengan tanggungjawab dipundaknya. Tangungjawab di dalam bahasa Inggris disebut responsibility yaitu able to response. Dengan demikian tanggungjawab didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seseorang dalam menerima amanah dengan penuh rasa cinta, sehingga melahirkan amal terbaik. Seseorang yang bertanggungjawab adalah seseorang yang siap menerima tugas dan kewajiban baik sebagai anak, orang tua, karyawan, pimpinan, dll.

Tanggungjawab sering di identikan dengan beban berat, sehingga banyak orang yang melepaskan tanggungjawabnya begitu saja. Pepatah ‘lempar batu sembunyi tangan’ menggambarkan orang yang tidak mau bertanggungjawab ata perbuatan yang dilakukannya.

Ketika seseorang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, maka akibatnya bisa fatal.

Dalam berbagai kisah, sering kita dipertemukan dengan sosok-sosok pejuang yang berusaha menjalankan tanggungjawab dengan baik.

Ketika seseorang menjalankan tanggungjawab, sesungguhnya itu bukanlah untuk orang lain.

Mengapa kisah-kisah tanggungjawab senantiasa menghadirkan rasa kagum dan haru?
Tanggungjawab sesungguhnya adalah sifat Allah Al-Wakiil yaitu Yang Maha Memanggul Amanah. Sifat Ilahi ini merupakan suara hati semua manusia, karena jauh sebelum manusia dilahirkan, sifat ini telah ditiupkan Sang Pencipta. Manusia pada dasarnya ingin senantiasa bertanggungjawab.


 >>><<<

No comments:

Post a Comment